Stránka /

podstránka

Technológie 

Poradíme vám

Technológie
Popri klasických metódach vývoja softvéru využívame takzvané agilné metódy, konkrétne Scrum.

Integrácia 
Naši softvéroví experti prinášajú efektívne riešenia vo všetkých oblastiach informačných technológií. Integrácia rôznych softvérových komponentov do vášho systému, alebo naopak vaše zložky integrované k nám. Nič nie je problém. Spoločne nájdeme na každý problém.

Referencie

Koncoví klienti