Rýchla navigácia:

References / Cooperation

Aston ITM

Popis

AstonITM je slovenská spoločnosť zameraná na informačné technológie - tvorbu webových stránok, mobilné riešnie, či intranetové aplikácie. Predmetom spolupráce so Segesom bol systém LMS.

LMS (learning management system) - systém pre administráciu kurzov so zachovaním prehľadného webového rozhrania, ktoré je postavené na technológií GWT.

Technológie

Google Web Toolkit, Tomcat, Spring, Hibernate, EJB, JPA

Koncoví klienti

Unicore

Popis

Softwarová spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií od roku 2006.V spolupráci s Unicore prebiehala práca na projektoch pre firmy Axasoft a PosAm.

Axasoft:
V spoločnosti Axasoft sme sa zapojili do procesu inovácií softvérového cyklu. Školili sme vývojový personál a smerovali ho k využívaniu moderných technológií na vývoj softvéru pomocou jazyka Java.

PosAm:
V spoločnosti PosAm pôsobili naši konzultanti pri riešení problémov s implementovanými aplikáciami. Zapájali sa do vývojových činností a využitím znalostí z predchádzajúcich projektov optimalizovali pamäťové a výkonnostné parametre.

RegApp:
Webová stránka pre registráciu do služby mTrust a jeho ďalšiu správu.

Technológie

Z použitých technológií môžeme spomenuť okrem Javy, Domino LotusNotes. V prípade RegApp sú to Apache Camel, Wicket, OSGi, Hibernate, Java EE, JPA, JTA, JMS.

Koncoví klienti

Stengl s. r. o.

Popis

Stengl je poradenská spoločnosť v oblasti informačných technológií poskytujúca strategické riešenia podnikateľským subjektom pôsobiaca na trhu už 12 rokov.

Pre SAP AG Slovensko bol v rámci spolupráce so spoločnosťou Stengl realizovaný vývoj aplikácie SAP Business One, lokalizácia riešenia SAP Business One pre Rusko, podpora a vývoj nových funkcionalít. Pre AGES GmbH bol vytvorený kompletný redizajn viacerých aplikácií a informačných systémov, návrh a reimplementácia obrazoviek.

Technológie

C++, Visual Studio, DB Oracle, Oracle Service Bus, WebServices, Java, J2EE, Hibernate, JSF, Oracle ADF, SOA, BPEL, JUnit, JDoc

Koncoví klienti

Data System Soft

Popis

Spoločnosť Data System Soft, spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1991 s podnikateľským zámerom predávať vybrané špičkové produkty renomovaných firiem z oblasti informačných technológií s cieľom poskytovať k nim komplexné a kvalitné služby a podieľať sa tak na dlhodobom úspechu našich zákazníkov.

Kontrolný výkaz:
Pre spoločnosť Data System Soft sme pripravili konverzný program medzi zoznamom faktúr a požadovaným výstupným formátom daňového úradu.

Technológie

XML, Excel, VisualBasic

Koncoví klienti

Emeldi

Popis

Projekt realizovaný v spolupráci s firmou Emeldi bol realizovaný ako zákazka pre spoločnosť Telefonica O2. Predmetom bola tvorba O2 Portálu.

Spoločnosť Telefonica prevádzkuje portál na rozsiahlej infraštruktúre. Inžinieri Segesu navrhli optimalizácie na strane webových serverov. Zadefinovali optimálnu konfiguráciu na zrýchlenie všeobecného výkonu portálu a vyriešenie problémov s vyrovnávacími pamäťami.

Technológie

Apache, Java, Liferay EE

Koncoví klienti

Erni

Popis

Erni je veľka medzinárodná poradenská spoločnosť s viac ako 400 zamestnancami vo Švajčiarsku, Španielsku, Nemecku, na Slovensku, Filipínach a Singapure špecializujúca sa na softvérové inžinierstvo.

Derivative partner - webová aplikácia pre analýzu, riadenie a predikciu finančných produktov a deriváciíKlientská strana je vytvorená v BackboneJS a jQuery, obohatená o niekoľko tabulkových komponentov zapísaných v AngularJS. Serverová strana je implementovaná v NodeJS s použitím Express frameworku.

Švajčiarska pošta - webový a mobilný development. Mobilná aplikácia vyhľadávanie adries, doručovanie. Mobilná aplikácia je tiež prispôsobená pre sledovanie dodávky pomocou čiarových kódov

Technológie

  • node.js, MSSQL, AngularJS, backbone.js, grunt, apache cassandra, javascript, HTML, HTML5, Twitter bootstrap, solr, mq, activeMQ, jmeter, selenium, jade
  • Google GWT, selenium, java, gps, sql, android, HTML5, CSS
  • GWT, CSS, HTML, Java, SQL, Android, Automate testing - Selenium

Koncoví klienti

Dupres

Popis

Dupres s. r. o. je vzdelávacie centrum zamerané na poskytovanie služieb v oblasti rekvalifikačných kurzov, školení a poradenstva v oblasti vzdelávania. V súčasnosti patrí spoločnosť k najvýznamnejším centrám na Slovensku so skúsenosťami v oblasti tvorby a implementácie projektov spolufinancovaných z finančných prostriedkov EÚ, či už v rámci predvstupovej pomoci PHARE alebo zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Mais: Modulárny Akademický Informačný Systém. MAIS je informačný systém určený pre správu pedagogických procesov na univerzitách a vysokých školách. Od začiatku vývoja v roku 2004 sa presadil na 5 univerzitách a 3 vysokých školách a slúži viac ako 50 000 aktívnym používateľom. MAIS sa neustále prispôsobuje legislatívnym nárokom Slovenskej republiky a je plne kompatibilný s Bolonským procesom v rámci dohody európskych krajín o štandardoch a porovnateľnosti kvality vysokého školstva.

A1:- zlaté stránky a adresár pre mobilného operátora

Technológie

Java

Koncoví klienti

ČSOB / www.csob.sk

Popis

Spoločnosť SAP SE je z hľadiska príjmov svetový líder v oblasti podnikového softvéru a súvisiacich služieb. Spolu so Segesom spolupracoval na viacerých úspešných projektoch.
Configuration Management - konfigurácia frontend konzoly pre správu konkrétnych maloobchodnýchúdajov. Systém je postavený na technológii s GWT GXT zložkami

ApplicationSuite - konzola pre správu vývoj Frontend pre podkladové jadro aplikácie motorov pre švajčiarskeho zákazníka

Engine management - je komplexné riešenie pre správu zariadení - výpočet, kalibráciu a podporných nástrojov, ktorých výsledok je zabezpečenie optimalizácie dodávateľských sietí. Engine manager slúži ako konfigurátor pre základné vstupné parametre výpočtu reprezentovaných obchodných transakcií. Pomocou webového rozhrania aplikácie je možné pohodlne vstúpiť a zobraziť stav aktuálne bežiacich akcií v systéme. Pomocou systému riadenia podnikových procesov (BPM) sa definujú vzťahy medzi jednotlivými modulmi, ktoré predstavujú určitú časť siete a pomáha automatizovať konkrétny obchodný proces.

Technológie

  • Google Web Toolkit, Tomcat, Spring, Hibernate, EJB, JPA, DB2, PostgreSQL
  • Apache Tomcat, Hibernate, Spring, JSF, IceFaces, Servlets, ActiveMQ, Atomikos XA, IBM DB2, Selenium
  • Java/J2EE, BPM software Flux and the system for asynchronous message delivery – ActiveMQ.

Koncoví klienti

Davinci Software

Popis

Davinci je medzinárodná konzultačná spoločnosť s viac ako 20 ročnou históriou v oblasti vývoja softvéru na mieru. Pracovali sme s ňou v rámci viacerých projektov.

  • DTA - Automatizované spracovanie extrakcie dát a ich vyhodnotenie z neštruktúrovaných dokumentov
  • NNB - portál a backend riešenie pre NL banku orientujúce sa na úvery a rôzne kalkulácie s tým srvisiace
  • AFTERPAY - portál a backend pre klienta z finančného sektora šitý na mieru jeho business casu.
  • DHP - Interné komponenty pre ďaľšie projekty.

Technológie

Google Web Toolkit, Spring, Java, JTA, JPA, JEE, CSS3, HTML, JSON, WebServices, JMS, JAXB, Apache Tomcat, Jetty, Hibernate, H2, XML, XSLT, Git, Maven, Groovy, Grails, Subversion, DERBY, EJB

Koncoví klienti

Cleverlance

Popis

Na projekte pre v bankovom sektore, konkrétne pre Slovenskú sporiteľňu sme pracovali s IT spoločnosťou Cleverlance, ktorá ma podobne ako my dlhoročné skúsenosti s vývojom softvéru.

V Cleverlance sme spolupracovali na zlepšení existujúcich funkcií a riešení incidentov. Účastnili sma sa na vývoji intranetovej aplikácie zameranej na dôkaz bankových klientskych účtov a bankových produktov správy. Našou úlohou bolo tiež riešenie konkrétnych úloh v rozvojovej a v testovacej fáze projektu.

Technológie

Finantix, Jetty, Junit, JSF, Oracle 10g, XML, HTTP, XSL, Eclipse, JDK, SVN

Koncoví klienti

UNICORE /

Softwarová spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií od roku 2006.V spolupráci s Unicore prebiehala práca na projektoch pre firmy Axasoft a PosAm.
Axasoft:
V spoločnosti Axasoft sme sa zapojili do procesu inovácií softvérového cyklu. Školili sme vývojový personál a smerovali ho k využívaniu moderných technológií na vývoj softvéru pomocou jazyka Java.

PosAm:
V spoločnosti PosAm pôsobili naši konzultanti pri riešení problémov s implementovanými aplikáciami. Zapájali sa do vývojových činností a využitím znalostí z predchádzajúcich projektov optimalizovali pamäťové a výkonnostné parametre.

RegApp:
Webová stránka pre registráciu do služby mTrust a jeho ďalšiu správu.

Technológie

Z použitých technológií môžeme spomenuť okrem Javy, Domino LotusNotes. V prípade RegApp sú to Apache Camel, Wicket, OSGi, Hibernate, Java EE, JPA, JTA, JMS.

Koncoví klienti