Sociálna sieť pre enviromentálne projekty

Solved

Enviro sociálna sieť

Solved.fi funguje ako platforma pre efektívnu pracovnú online kolaboráciu na projektoch, ktoré pomáhajú k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Všetci účastníci sa môžu navzájom diskutovať a radiť bez ohľadu na zaradenie do pracovného tímu. Systém, ako druh sociálnej siete prepája odborníkov z oboru so spoločnosťami, mestami a priemyselnými podnikmi, ktoré potrebujú na svojích projektoch odbornú konzultáciu.

Technológie

Kľúčové vlastnosti:
  • tvorba online projektov
  • platforma na online komunikáciu so zahraničnými odborníkmi + databáza odborníkov
  • použitie na tabletoch

Zadávateľ

Solved - The Cleantech Company Ltd
Global cleantech advisory service