Rýchla navigácia:

O spoločnosti

O nás

Porozumieť Vašim požiadavkám a s využitím moderných technológií ponúknuť optimálne softvérové riešenie pre Vaše podnikanie je pre nás výzvou, ktorej sa snažíme čeliť stálym vzdelávaním našich pracovníkov a klientskym servisom na mimoriadnej úrovni. 
Predstavenie spoločnosti 

Tím skúsených odborníkov z rôznych oblastí vývoja softvérových produktov založilo firmu v roku 2006 s účelom etablovať na trhu spoločnosť, ktorá pri vývoji softvérových riešení v maximálnej miere vychádza v ústrety svojim zákazníkom, a je schopné dodávať kvalitné riešenia tak pre slovenský, ako aj pre zahraničný trh. 

Spoločnosť Seges stavia na férovej komunikácii so svojimi partnermi a kvalite dodávaných produktov, či už pre podnikového alebo domáceho zákazníka. V schopnostiach pracovníkov spoločnosti je vytváranie riešení na platformách Java J2EE a Microsoft .NET, dynamických webových aplikácií, produktov na mieru vo vyšších aj nižších programovacích jazykoch alebo návrhu, implementácie a správy sieťovej infraštruktúry. 

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vývoja softvéru, nasadzovania sieťových riešení alebo konzultácií v oblasti IT. Vývoj softvéru na zákazku sme schopní pokryť v rozsahu celého životného cyklu, tzn. počnúc špecifikáciou cez analýzu, návrh, implementáciu, končiac nasadením do prevádzky a údržbou. Pre firmy ponúkame možnosť outsourcingu IT služieb, ako aj možnosť team leasingu (zostavenia tímu schopného vyriešiť problém priamo u klienta). 

Pri spolupráci s nami sa stretnete s agilnými metódami softvérového inžinierstva s orientáciou na zákazníka, a aktívným riešením problémov. Cieľom zavedených procesov je iteratívne doručovanie čiastkových verzií zákazníkom a tým kladenie dôrazu na skoré odhalenie nedostatkov a zmien požiadaviek. Výrazne sa tým redukujú náklady na vývoj softvéru a znižuje sa doba aplikovania zmien a novej funkcionality do produktu, či už sa jedná o desktop aplikácie alebo webové sídla. So zákazníkom komunikujeme vo všetkých fázach životného cyklu projektu.