Technológie/Integrácia/
Inovácie

Poradíme vám

Technológie
Popri klasických metódach vývoja softvéru využívame takzvané agilné metódy, konkrétne Scrum.

Integrácia 
Naši softvéroví experti prinášajú efektívne riešenia vo všetkých oblastiach informačných technológií. Integrácia rôznych softvérových komponentov do vášho systému, alebo naopak vaše zložky integrované k nám. Nič nie je problém. Spoločne nájdeme na každý problém.
Apply

Riadenie projektov a integrácie

Vieme, ako na to

Naši sofvéroví inžinieri sú najlepší odborníci vo svojom odbore so skúsenosťami s riadením mnohých projektov. Pri našej práci využívame agilnú metodológiu, presnejšie Scrum.
Apply

Automatizované testovanie

Testovanie, základ úspechu

Testovanie je základom každého dobre fungujúceho sofvéru. Pri väčších projektoch, kde je vyšší objem dát je to obzvlášť dôležité. Testujú sa možné chyby vzniknuté pri vývoji softvéru a zlepšuje sa celková použiteľnosť. Naši softvéroví inžinieri vytvoria nástroje pre integráciu, spustenie a validáciu automatizovaných testov.


Výhodý automatizovaného testovania sú oproti manuálnemu zjavné:


  • vyššia rýchlosť testovania

  • úspora času i peňazí

  • možnosť použiť ho na veľký objem dát naraz

Apply