Softvéroví vývojári

Softvér je náš koníček

V prípade, že vývoj softvéru si vyžaduje z bezpečnostných alebo z odborných dôvodov nasadenie našich odborníkov priamo vo Vašej spoločnosti, ponúkame Vám možnosť team leasingu, čiže zostavenia tímu schopného vyriešiť danú situácia priamo v priestoroch spoločnosti.


Výhody:
 • úspora nákladov
 • individuálny prístup priamo u vás vo firme
 • vysoko odborná práca
 • pomoc pri riešení špecifických požiadaviek
 • úplna kontrola nad postupom práce
Apply

IT architekti

Vytvoríme váš digitálny svet


Informačná architektúra je dizajn organizácie, štruktúry a pomenovania častí webových stránok, intranetov a softvéru s cieľom podporiť čo najlepšiupoužiteľnosť. Ide o novú disciplínu zameranú na prenesenie princípov dizajnu architektúry do „digitálneho sveta”.Naši IT architekti sa vo Vašej spoločnosti postarajú o:


 • analýzu procesov organizácie
 • skúmanie požiadaviek klienta
 • vedenie procesnej, užívateľskej a technickej dokumentácie
 • formulácia dátových štruktúr
 • abstrakcia procesov
 • návrh diagramov
 • špecifikovanie testov
 • špecifikovanie požadovaného softvéru a hardvéru
Apply

Test manažéri

Testovaním k dokonalosti 

Tester softvéru je členom vývojového tímu, ktorého úlohou je hľadať chyby v softvérovej aplikácii. S narastaním zložitosti softwaru rastie aj dôležitosť a dopyt po takejto činnosti. Podľa typu a funkcionality softvéru sa používajú rôzne druhy testovania ako napr. funkčné testovanie, záťažové testovanie, testovanie bezpečnosti. Štruktúra činností testéra je podobná ako pri mnohých iných pozíciach - príprava podmienok pre testovanie, vlastné testovanie, vyhodnotenie výsledkov a ich postúpenie členom tímu. Testér prípadne ďalší členovia SW tímu testujú softvér rámci alfa fázy, to je interne. V rámci beta testovania sa software dáva k dispozícii osobám z externého prostredia.


Naši test manažéri zabezpečujú tieto činnosti:


 • príprava testovacej stratégie/plánu

 • tvorba testovacích scenárov pre manuálny a/alebo automatizovaný spôsob testovania

 • príprava testovacích prípadov

 • programovanie skriptov/testov pre automatizované testovanie

 • testovanie – funkčnosť, výkonnosť/záťaž, bezpečnosť, použiteľnosť

 • odhaľovanie a izolovanie chýb

 • reportovanie nájdených chýb a ich analýza/interpretácia
Apply

Konzultanti

Spýtajte sa nás na čokoľvek 

Ako spoločnosť Seges poskytujeme tiež rôznorodé konzultačné služby od návrhu až po konzultácie pri realizácií softvéru. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcií Konzultácie.
Apply

Databázoví špecialisti

"Požičajte" si našich špecialistov

Potrebujete vo svojej spoločnosti na špecifický projekt databázového špecialistu? Nie je potrebné prijímať nového zamestnanca. Naši dátoví odborníci sú pre vás k dispozícií na obdobie, ktoré potrebujete.


Činnosti, ktoré naši pracovníci zabezpečia: • správa databáz, ich užívateľov a práv

 • inštalácia databáz alebo databázových aplikácií, ich nových verzií

 • migrácia dát medzi SW aplikáciami

 • analýza a návrh datových modelov

 • optimalizácia dátového modelu, dotazov a uložených procedúr

 • zálohovanie a monitoring

 • spolupráca s prevádzkovými správcami aplikácií a ich podpora

 • účasť na rozvoji IS v oblasti databázových systémov
Apply