Cloudové riešenia

Dajte svoje dáta do cloudu

Cieľom našej spoločnosti je dodávať riešenia, o ktoré sa zákazník nemusí starať, iba ich používať. Odpoveďou na tieto potreby sú služby založené na cloud-e.

  • zníženie nákladov - softvér aj hardvér budú prevádzkované mimo priestorov vašej firmy, čím odpadajú náklady na prevádzkovanie servera

  • nie je potrebné zaškolovať a udržiavať lokálneho administrátora

  • nepretržitý monitoring a dostupnosť 24/7

  • vyššia spolahlivosť a výkon

  • neobmedzený prístup k dátam - pracovať môžete prakticky non-stop a na rôznych zariadeniach. Stačí prístup k internetu.
Apply

Mobilné riešenia

Responzivita a efektivita

Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenie dosahuje už dlhšie obdobie svoj vrchol a myslíme na to aj my.

Rozhodnutie, poskytnúť našim klientom aj tento druh služieb bolo preto prirodzené.

Radi pre vás vytvoríme mobilné aplikácie, ako i webové aplikácie pre mobilné zariadenia.


V súčasnosti vytvárame aplikácie pre operačné systémy Android a iOS.

Apply

Informačné systémy

Dáta k efektívnejšiemu podnikaniu

V Segese pomáhame firmám získavať informácie, ktoré ich privedú k efektívnejšiemu podnikaniu. Navrhujeme a realizujeme informačné systémy, ktoré dokážu sprostredkovať spoločnostiam dôležité dáta a nastavia im zrkadlo. Prinášajú impluz k tej správnej akcii. 
Prostredníctvom lepšej analýzy vnútropodnikových dát je možné vyvodzovať správne závery, uskutočňovať správne rozhodnutia a v konečnom dôsledku dosahovať lepšie výsledky. Náš strategický komplexný prístup k správe informácií a analýze nám umožňuje dodávať riešenia naprieč rôznymi technológiami, platformami a zariadeniami. 

Apply

Konektivita a integrácia

Nájdeme riešenie na každý problém

Naši softvéroví experti prinášajú efektívne riešenia vo všetkých oblastiach informačných technológií. Integrácia rôznych sotvérových komponentov do vášho systému, alebo naopak vaše zložky integrované k nám. Nič nie je problém. Spoločne nájdeme riešenie na každý problém.

Apply

Pozícia

Požadované znalosti:

Lorem impusun dolor sit amet

Ponúkame:

Lorem impusun dolor sit amet
Apply