Java Group session #13

Horáčavy stúpajú a pomaličky sa nám schyluje k ďalšej Java Group-e. Na studené pivko a zaujímavé prednášky sa tentokrát stretneme v posledný júlový den. 

Porozprávať nám prídu: 

Krátko o event-driven architektúre, porovnanie mq systémov a scenárov použitia RabbitMQ a Kafka. 


Organizátor