Rýchla navigácia:

Referencie / Hodnotenia

Dr. Oetker

Spolupráca s Dr. Oetker začala tvorbou systému Ordero a trvá dodnes.

Druh spolupráce:

 • bodyleasing („vypožičanie“ IT špecialistov)
 • software na zákazku
 • konzultačné služby
 • tvorba webovej stránky/e-shopu

Davinci Software 

Spolupráca so spoločnosťou Davinci Sofware začala v roku 2011 v oblastiach bodyleasing ("vypožičanie IT špecialistov) a tiež v konzultačných službách. Spolupráca bola založená najmä na participácií Seges IT špecialistov na viacerých projektoch DVSK. 

Konkrétne názvy projektov:

 • DTA - automatizované spracovanie extrakcie dáta a ich vyhodnotenie z neštruktúrovaných dokumentov
 • NNB - portál a backend riešenie pre holandskú banku orientujúce sa na úvery a rôzne kalkulácie s tým súvisiace
 • AFTERPAY - portál a backend pre klienta z finančného sektora šité na mieru
 • DHP - interné komponenty pre ďalšie projekty

Stengl s. r. o.

Spolupráca so spoločnosťou Seges začala v roku 2010 a úspešne trvá dodnes v oblastiach:

 • bodyleasing („vypožičanie“ IT špecialistov)
 • konzultačné služby

Konkrétny názov projektu/produktu: 

 • vývoj ERP riešení na platforme C/C++, pre Stengl zákazníka v Bratislave
 • migrácia existujúceho IS na nový IS postavený na platforme Oracle, SOA, Oracle ADF, JAVA, JEE, pre Stengl zákazníka v Rakúsku
 • implementácia IS na platforme JAVA, JEE, Google Web Toolkit pre Stengl zákazníka v Nemecku
 • vývoj IS v oblasti geopriestorvých informácií na platforme JAVA, Hibernate, Spring, JSF, Oracle pre koncového klienta zo štátnej správy

Solved.fi


Služba vo svojom jadre umožňuje prirodzeným spôsobom objaviť riešenia pre organizácie a spoločnosti prostredníctvom spolupráce s najlepšími svetovými enviro odborníkmi. V súčasnosti už riešenie aktívne funguje vo Fínsku, Rusku a na Slovensku.

SAF AG / SAP 

SAF Slovakia s. r. o. v súčasnosti už patrí pod spoločnosť SAP. Spolupráca so spoločnosťou SAF Slovakia začala presne 18.6.2007 a trvala do 30.6.2010. Názov projektu, ktorý bol hlavným predmetom spolupráce je SAF Retail Suite. Presnejšie oblasti:

 • bodyleasing, tzv. vypožičiavanie špecialistov na informačné technológie
 • software na zákazku
 • konzultačné služby
 • tvorba webovej stránky a e-shopu
Spolupráca so spoločnosťou Davinci Sofware začala v roku 2011 v oblastiach bodyleasing ("vypožičanie IT špecialistov) a tiež v konzultačných službách. Spolupráca bola založená najmä na participácií Seges IT špecialistov na viacerých projektoch DVSK. 

Konkrétne názvy projektov:

 • DTA - automatizované spracovanie extrakcie dáta a ich vyhodnotenie z neštruktúrovaných dokumentov
 • NNB - portál a backend riešenie pre holandskú banku orientujúce sa na úvery a rôzne kalkulácie s tým súvisiace
 • AFTERPAY - portál a backend pre klienta z finančného sektora šité na mieru
 • DHP - interné komponenty pre ďalšie projekty

Ing. Peter Steiner / Davinci Software

" Počas doterajšej spolupráce, sa ukázali špecialisti firmy Seges ako veľmi zodpovední, flexibilní a schopní stať sa prínosom pre firmu a projekt ako taký."

Koncoví klienti

Davinci je medzinárodná konzultačná spoločnosť s viac ako 20 ročnou históriou v oblasti vývoja softvéru na mieru. Našim klientom poskytujeme profesionálne rady, podporujeme ich implementáciou inteligentných softvérových riešení a integrujeme ich do existujúcich IT prostredí.