Stránka /

podstránka

Cloudové riešenia

Dajte svoje dáta do cloudu

Cieľom našej spoločnosti je dodávať riešenia, o ktoré sa zákazník nemusí starať, iba ich používať. Odpoveďou na tieto potreby sú služby založené na cloud-e.

  • zníženie nákladov - softvér aj hardvér budú prevádzkované mimo priestorov vašej firmy, čím odpadajú náklady na prevádzkovanie servera

  • nie je potrebné zaškolovať a udržiavať lokálneho administrátora

  • nepretržitý monitoring a dostupnosť 24/7

  • vyššia spolahlivosť a výkon

  • neobmedzený prístup k dátam - pracovať môžete prakticky non-stop a na rôznych zariadeniach. Stačí prístup k internetu.

Referencie

Koncoví klienti